ΜΕΝΟΥ
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΩΝ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ- AΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΝΑΛΑΓΩΝ

Ασφάλεια Συναλλαγών ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ Όροι χρήσης (TOS) - Ασφάλεια Συναλλαγών

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ https://eurofarmacy.gr/ (TOS) Ιδιοκτήτης και φορέας εκμετάλλευσης αυτής της ιστοσελίδας του https://eurofarmacy.gr/ (εφεξής η «Ιστοσελίδα» ή και https://eurofarmacy.gr/») είναι η εταιρία με την επωνυμία «ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΕΛΕΝΗΣ ΒΑΞΕΒΑΝΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ», τον διακριτικό τίτλο «ΓΛΥΦΑΔΑ ΦΑΡΜΑΣΙ», με ΑΦΜ 998366184/ ΔΟΥ Γλυφάδας (εφεξής η «Εταιρία») και έδρα στη Γλυφάδα Αττικής επί της οδού Βουλιαγμένης 179 (ΤΚ  16674). Η Εταιρία λειτουργεί ως φορέας εκμετάλλευσης  του ηλεκτρονικού φαρμακείου/Ιστοσελίδας https://eurofarmacy.gr/και δεν σχετίζεται με το ηλεκτρονικό κατάστημα σε θέματα τιμών. Οι τιμές του ηλεκτρονικού καταστήματος είναι οι ίδιες με του φυσικού καταστήματος διαφοροποιούνται όμως οι εκπτώσεις.  

Γενικά

1.1.   Κάθε επισκέπτης της Ιστοσελίδας https://eurofarmacy.gr/ ο οποίος έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, έχει το δικαίωμα να γίνει μέλος/χρήστης αυτής, μέσω της επιλογής "καινούριος χρήστης". Ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών της Εταιρίας αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους παρόντες Όρους Χρήσης Ιστοσελίδας https://eurofarmacy.gr/ (εφεξής οι «Όροι Χρήσης»), που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των υπηρεσιών, των σελίδων, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών, των αρχείων, του λογισμικού και κάθε γενικά στοιχείου, πάσης φύσεως και μορφής, που περιλαμβάνεται στην Ιστοσελίδα.
1.2. Ο επισκέπτης / χρήστης οφείλει να διαβάζει προσεκτικά τους Όρους Χρήσης πριν από την κάθε επίσκεψη ή / και την κάθε χρήση των σελίδων ή / και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας https://eurofarmacy.gr/. Εάν είτε δεν συμφωνεί, ολικά ή μερικά, είτε δεν κατανοεί, ολικά ή μερικά, οιονδήποτε εκ των όρων αυτών τότε οφείλει να μην επισκέπτεται την Ιστοσελίδα και να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου της. Οι χρήστες/επισκέπτες που δεν εμπιστεύονται την Ιστοσελίδα καλούνται να μην την επισκέπτονται ούτε να κάνουν χρήση αυτής ή των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτής. Ακόμα, οι χρήστες/ επισκέπτες καλούνται να χρησιμοποιούν λογισμικό προστασίας από ηλεκτρονικούς ιούς, Trojan horses, time bombs, ή άλλα επιβλαβή προγράμματα και στοιχεία.
1.3. Η Ιστοσελίδα https://eurofarmacy.gr/ προσφέρει υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου συμφώνα με τους ισχύοντες νόμους. Μπορεί να συλλέγει και να χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα μόνο των επισκεπτών/χρηστών οι οποίοι α) έχουν εγγράφει ως μέλη και β) έχουν τοποθετήσει παραγγελία στο λογαριασμό τους, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα κατωτέρω στο Κεφάλαιο 7.
1.4. Ο χρήστης δύναται να ζητήσει τη διαγραφή του όποτε ο ίδιος το επιθυμεί, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υφίστανται οικονομικές εκκρεμότητες με την Ιστοσελίδα https://eurofarmacy.gr/. Ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την πληρωμή των απαραιτήτων τελών για την πλοήγηση του στην Ιστοσελίδα https://eurofarmacy.gr/.
1.5. Ο επισκέπτης / χρήστης παρακαλείται όπως ελέγχει τακτικά τόσο τους Όρους Χρήσης όσο και το εν γένει περιεχόμενο της Ιστοσελίδας για ενδεχόμενες αλλαγές ή τροποποιήσεις. Η Εταιρία επιφυλάσσεται ρητώς του δικαιώματος της, ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση, να αναθεωρήσει, τροποποιήσει ή καταργήσει τους Όρους Χρήσης μονομερώς, σύμφωνα με την ελεύθερη κρίση της, ενημερώνοντας βέβαια ταυτόχρονα το παρόν κείμενο για κάθε αλλαγή ή προσθήκη. Διατηρεί επίσης το δικαίωμα να θεσπίσει ειδικότερους όρους χρήσης, οι οποίοι θα θεωρούνται ως ένα σύνολο με τους παρόντες γενικούς Όρους Χρήσης, σε περίπτωση όμως σύγκρουσης μεταξύ τους θα υπερισχύουν οι ειδικοί όροι χρήσης. Η εξακολούθηση της, με οποιονδήποτε τρόπο και μέσο, επίσκεψης / χρήσης της Ιστοσελίδας, ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές ή τροποποιήσεις τυχόν πραγματοποιηθούν, συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του επισκέπτη / χρήστη αποδοχή των Όρων Χρήσης, όπως ακριβώς ισχύουν κατά τον χρόνο της συγκεκριμένης επίσκεψης / χρήσης.
1.6. Ο παρών δικτυακός τόπος και οι υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω αυτού απευθύνονται αποκλειστικά σε ενήλικες. Απαγορεύεται σε ανήλικα άτομα να τον χρησιμοποιούν ή να τον επισκέπτονται, καθώς και να συνάπτουν συναλλαγές. Η Ιστοσελίδα https://eurofarmacy.gr/ εν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για ενδεχόμενη επίσκεψη του δικτυακού τόπου αυτού και χρήση του από ανήλικα άτομα, δεδομένου ότι δεν μπορεί να ελέγχει την ταυτότητα των εισερχομένων χρηστών/επισκεπτών.


Εγγραφή και στοιχεία επισκέπτη / χρήστη


2.1. Για την εγγραφή νέου μέλους ζητούνται τα εξής στοιχεία: 
Όνομα, επίθετο, όνομα ή επωνυμία της εταιρίας, διεύθυνση, τ.κ., πόλη, χώρα, τηλέφωνο, fax, email.
Με την καταχώρηση αυτών η εγγραφή θεωρείται έγκυρη και ο πελάτης είναι πλέον μέλος της Ιστοσελίδας και μπορεί να εξυπηρετηθεί για τις αγορές του.
2.2. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των επισκεπτών/χρηστών παρέχονται κατωτέρω στο Κεφάλαιο 7.

Περιγραφή υπηρεσίας 

Μετά την εγγραφή του ο κάθε επισκέπτης / χρήστης, τοποθετώντας τα απαραίτητα στοιχεία στο πινακάκι "είσοδος μέλους", έχει τις εξής δυνατότητες: 
Να δημιουργεί το καλάθι αγορών του. Μόλις επιλέξει το προϊόν που επιθυμεί να αγοράσει, το τοποθετεί στο καλάθι αγορών του, το οποίο μπορεί ανά πάσα στιγμή να ελέγξει και να το διαφοροποιήσει.
Να δει παλιές παραγγελίες που έχει κάνει.
Να ολοκληρώσει την παραγγελία του και να επιλέξει τον τρόπο πληρωμής.
Να τροποποιήσει τα στοιχεία πελάτη με στόχο τη σωστή αποστολή της αγοράς του.

Υποχρεώσεις - Δικαιώματα επισκέπτη / χρήστη

3.1. Με την εγγραφή του ο επισκέπτης / χρήστης έχει συμφωνήσει για τα εξής:
- Να τηρεί τους ισχύοντες κανόνες και όρους χρήσης της Ιστοσελίδας. 
- Να δίνει αληθή και ακριβή στοιχεία σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν.
- Να δίνει αληθή στοιχεία επικοινωνίας και παράδοσης της παραγγελίας του.
- Να τροποποιεί τα στοιχεία του όταν αυτό είναι απαραίτητο. Σε περίπτωση ανακρίβειας η Ιστοσελίδα δύναται να διαγράψει το χρήστη από το πελατολόγιο της.
- Να κρατά μυστικό από τρίτους το όνομα χρήστη και τον κωδικό του για την είσοδο στην υπηρεσία μας.
- Να επιβεβαιώνει την έξοδο του μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας του.

3.2. Η χρήση της Ιστοσελίδας πρέπει να γίνεται με τρόπο που να μην παρεμποδίζει την χρήση της από τρίτους, ο δε επισκέπτης/χρήστης υποχρεούται να την χρησιμοποιεί σύμφωνα με τον νόμο, τα χρηστά ήθη και τους Όρους Χρήσης και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σ’ αυτόν (δικτυακό τόπο), ή να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή υπηρεσιών από την Ιστοσελίδα ή μέσω αυτής. Ο χρήστης/ επισκέπτης οφείλει να συμμορφώνεται με τους κανόνες και τις διατάξεις του ελληνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες. Ο επισκέπτης/ χρήστης δικαιούται να χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα μόνο για να δει και να επιλέξει προϊόντα και όχι για διενέργεια πράξεων που διώκονται ποινικά. 

3.3. Ο επισκέπτης / χρήστης υπόσχεται και εγγυάται ότι οτιδήποτε (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, κείμενο, εικόνες, γραφικά, φωτογραφίες, λογισμικό, αρχεία κλπ.) εισάγει στην Ιστοσελίδα https://eurofarmacy.gr/ καθώς και η χρήση που θα κάνει των υπηρεσιών, των σελίδων και οιουδήποτε άλλου στοιχείου της Ιστοσελίδας θα είναι, αμφότερα (εισαχθέντα στοιχεία και χρήση σελίδων, υπηρεσιών και οιουδήποτε άλλου στοιχείου της Ιστοσελίδας), απολύτως σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα εθνική, κοινοτική και διεθνή νομοθεσία, και τους Όρους Χρήσης, καθώς και ότι τα προαναφερθέντα στοιχεία που τυχόν εισάγει και η χρήση δεν θα προσβάλλει τα χρηστά ήθη, δεν θα αντίκειται στην καλή πίστη και δεν θα προκαλεί την οιαδήποτε ζημία ή / και ηθική βλάβη στην Εταιρία ή σε τρίτους.

3.4. Οι χρήστες/επισκέπτες αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν την Ιστοσελίδα https://eurofarmacy.gr/ για αποστολή με email ή μετάδοση με άλλους τρόπους ή δημοσιοποίηση περιεχομένου το οποίο είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, βλάσφημο, λιβελογραφικό, που παραβιάζει το απόρρητο τρίτων, που δείχνει εμπάθεια ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, που δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανηλίκους με οποιονδήποτε τρόπο, που δεν δικαιούται να μεταδοθεί σύμφωνα με την νομοθεσία ή με συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), ή που παραβιάζει δικαιώματα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας, ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, που περιέχει ιούς λογισμικού ή οιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, ή την καταστροφή εξοπλισμού λειτουργίας, λογισμικού ή υλικού ηλεκτρονικών υπολογιστών.

3.5. Ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων ή / και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας αναλαμβάνει στο ακέραιο την ευθύνη και υποχρεούται να αποζημιώσει πλήρως τόσο την Εταιρία όσο και οιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για οποιαδήποτε ζημία ή / και ηθική βλάβη τυχόν υποστεί (η Εταιρία ή / και ο τρίτος) από την οιαδήποτε, εν γένει, κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών ή σελίδων ή οιουδήποτε άλλου στοιχείου του περιεχομένου του διαδικτυακού της τόπου είτε αυτή (η κακή ή αθέμιτη χρήση) οφείλεται σε δόλο είτε σε αμέλεια (ακόμη και ελαφρά) του επισκέπτη / χρήστη.

3.6. Η Ιστοσελίδα, προκειμένου να διευκολύνει και εξυπηρετεί τους χρήστες/επισκέπτες της, μπορεί να παρέχει μεταξύ άλλων σύνδεση, μέσω «συνδέσμων» hyperlinks ή διαφημιστικών banners, με ιστοσελίδες και δικτυακούς τόπους τρίτων για το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, την πολιτική ασφάλειας, την πληρότητα και ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, ή τους όρους χρήσης των, η Εταιρία δεν μπορεί να εγγυηθεί, ούτε φέρει ευθύνη. Η σύνδεση με αυτούς τους δικτυακούς τόπους και ιστοσελίδες γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του κάθε χρήστη/επισκέπτη. Οι ως άνω τρίτοι, πάροχοι των εν λόγω δικτυακών τόπων και ιστοσελίδων, έχουν και την πλήρη (αστική και ποινική) ευθύνη για την ασφάλεια, το σύννομο και την εγκυρότητα του περιεχομένου των δικτυακών τόπων και ιστοσελίδων τους, αποκλειόμενης κάθε ευθύνης της Εταιρίας, όπως ενδεικτικά ευθύνης περί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας η οποιουδήποτε δικαιώματος τρίτου. Κατά συνέπεια, οι χρήστες/επισκέπτες υποχρεούνται να απευθύνονται απευθείας στους ανωτέρω τρίτους παρόχους, για οτιδήποτε προκύψει από την επίσκεψη ή χρήση των δικτυακών τόπων και ιστοσελίδων τους.

3.7. Άτομα με ιδιαιτερότητες σε θέματα υγείας και ασθενειών υποχρεούνται να έχουν συμβουλευτεί γιατρό πριν τη λήψη οποιουδήποτε σκευάσματος φιλοξενείται στην Ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού μας φαρμακείου. Η Ιστοσελίδα χρησιμοποιεί δεδομένα που αφορούν τις οδηγίες χρήσεως και τα συστατικά των σκευασμάτων, αντλώντας τις πληροφορίες αυτές από την εκάστοτε επίσημη εταιρία παρασκευής/παραγωγής/εμπορίας του προϊόντος, χωρίς η Εταιρία να παρεμβαίνει σε αυτές, αλλοιώνοντας ή/και τροποποιώντας τες με οποιοδήποτε τρόπο. Κάθε χρήστης/ επισκέπτης χρησιμοποιεί τον παρόντα δικτυακό τόπο με δική του αποκλειστικά ευθύνη, το δε περιεχόμενό του παρόντος δικτυακού τόπου σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι παρέχει συμβουλή ή προτροπή άμεση ή έμμεση προς τους χρήστες/επισκέπτες να προβούν σε οποιαδήποτε πράξη.

3.8. Η Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση αλόγιστης χρήσης/χορήγησης οποιουδήποτε σκευάσματος το όποιο θα προκαλέσει στο χρηστή δημιουργία ή/και επιδείνωση προβλήματος υγείας.

Υποχρεώσεις –Δικαιώματα

4.1.Η Ιστοσελίδα https://eurofarmacy.gr/ θα πρέπει να ενημερώνει τον πελάτη για

- Το είδος και τα βασικά χαρακτηριστικά του προϊόντος
- Την τιμή
- Τη διαθεσιμότητα
- Τον ΦΠΑ
- Τα έξοδα αποστολής
Τον τρόπο παράδοσης
Το δικαίωμα υπαναχώρησης

4.2. H Ιστοσελίδα https://eurofarmacy.gr/ προσπαθεί να συντηρεί και να εξασφαλίζει την διαθεσιμότητα του δικτυακού τόπου και του περιεχομένου της. Ανεξάρτητα από τις προσπάθειες αυτές, η διαθεσιμότητα αυτή εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως ο τεχνικός εξοπλισμός των χρηστών, ο αριθμός των χρηστών που προσπαθούν να συνδεθούν ταυτόχρονα με τον παρόντα δικτυακό τόπο ή με το διαδίκτυο κλπ. H Ιστοσελίδα https://eurofarmacy.gr/ δικαιούται ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση να μεταβάλλει τη φύση και το περιεχόμενο του παρόντος δικτυακού τόπου, καθώς και να αναστέλλει ή να διακόπτει πρόσκαιρα ή και μόνιμα την λειτουργία του.

4.3. Η Εταιρία δεν ευθύνεται, είτε ρητά είτε σιωπηρά, και υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, για οποιαδήποτε μορφής ζημία  ή / και ηθική βλάβη τυχόν υποστεί ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, πληροφοριών, επιλογών και εν γένει περιεχομένων της παρούσας Ιστοσελίδας, στις οποίες (επίσκεψη / χρήση), ρητά συμφωνείται, ότι (ο επισκέπτης / χρήστης) προβαίνει με δική του αποκλειστικά πρωτοβουλία και ευθύνη, καθώς και με τη πλήρη γνώση των Όρων Χρήσης, τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα στο σύνολο τους.

4.4. H Ιστοσελίδα https://eurofarmacy.gr/ δεν φέρει ευθύνη για ζημίες λόγω ανταλλαγής πληροφοριών κατά τη χρήση των υπηρεσιών της που προέρχονται από απώλεια, καθυστέρηση, μη λήψη ή αλλοίωση δεδομένων.

4.5. H Ιστοσελίδα https://eurofarmacy.gr/ παρέχει το περιεχόμενο (π.χ. πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις κλπ.), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της «όπως ακριβώς έχουν», χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιονδήποτε τρόπο και μέσο. Η Ιστοσελίδα https://eurofarmacy.gr/ καταβάλλει κάθε προσπάθεια προκειμένου να διασφαλίσει την ακρίβεια και την πληρότητα των περιεχομένων της αλλά σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται ότι το περιεχόμενο της και η ποιότητα των παρεχόμενων μέσω αυτής υπηρεσιών θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες, απαιτήσεις και προσδοκίες των χρηστών/επισκεπτών του. Η Ιστοσελίδα https://eurofarmacy.gr/ δεν είναι σε θέση να παράσχει τις ανωτέρω εγγυήσεις λόγω του ότι το περιεχόμενο του δικτυακού της τόπου αποτελείται από ένα ιδιαιτέρως μεγάλο όγκο πληροφοριών και εν γένει στοιχείων, στην πρωτογενή παραγωγή και συλλογή του οποίου μετέχουν και τρίτα φυσικά και νομικά πρόσωπα. Συνεπώς ο επισκέπτης / χρήστης, χρησιμοποιώντας το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας κατόπιν δικής του πρωτοβουλίας, αναλαμβάνει στο ακέραιο και τη σχετική ευθύνη διασταύρωσης και επιβεβαίωσης της ακρίβειας και της εγκυρότητας των παρεχόμενων πληροφοριών και εν γένει στοιχείων.

4.6. Οποιεσδήποτε άμεσες, επιγενόμενες, παρεπόμενες, έμμεσες ή αποθετικές ζημίες προκύψουν από την πρόσβαση στον παρόντα δικτυακό τόπο ή τη χρήση αυτού δεν δημιουργούν ευθύνη για την Ιστοσελίδα https://eurofarmacy.gr/, τα στελέχη, υπαλλήλους ή συνεργάτες της.

4.7. Επίσης, η Εταιρία δεν εξασφαλίζει ούτε εγγυάται, άμεσα ή έμμεσα και καθ’ οιονδήποτε τρόπο, ότι η Ιστοσελίδα ή οποιαδήποτε άλλη συγγενική ιστοσελίδα ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων τα, πάσης φύσεως και μορφής, προϊόντα, υπηρεσίες και εν γένει στοιχεία (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά λογισμικό, αρχεία κλπ.) του δικτυακού της τόπου τίθενται στη διάθεσή του επισκέπτη / χρήστη, του παρέχονται χωρίς «ιούς» ή οιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό αρχείο ή, εν γένει, στοιχείο με επιζήμιες ή καταστροφικές δυνατότητες για το λειτουργικό σύστημα ή το, πάσης φύσεως και μορφής, λογισμικό του υπολογιστή του τελευταίου (του επισκέπτη / χρήστη), συμπεριλαμβανομένων και όλων των αρχείων καθώς και κάθε μορφής πληροφορίας ή οιουδήποτε άλλου στοιχείου πάσης φύσεως και μορφής που έχει αποθηκευτεί στον υπολογιστή αυτόν. Ο επισκέπτης / χρήστης φέρει την αποκλειστική ευθύνη να απομονώσει το, πάσης φύσεως και μορφής, λογισμικό, αρχείο ή, εν γένει, στοιχείο που τυχόν «φορτώσει» ή, με οιονδήποτε άλλο τρόπο ή μέσο, λάβει από την Ιστοσελίδα, να εφαρμόσει επ’ αυτού «αντιμολυντικό» λογισμικό (antivirus) και εν γένει να διασφαλίσει, με δική του πρωτοβουλία, μέριμνα, μέσα και δαπάνη, ότι αν το χρησιμοποιήσει δεν θα μολυνθεί, καταστραφεί ή επηρεαστεί το λειτουργικό του σύστημα και το κάθε μορφής λογισμικό, αρχείο ή άλλο στοιχείο που χρησιμοποιεί, καθώς και ότι δεν θα απολεσθεί, διαγραφεί, μεταβληθεί ή αλλοιωθεί, ολικά ή μερικά, οιοδήποτε αρχείο, πληροφορία ή άλλο εν γένει στοιχείο του.

4.8. Η Εταιρία δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για οιαδήποτε ζημία ή / και ηθική βλάβη τυχόν υποστεί ο επισκέπτης / χρήστης από το ανακριβές, παραπλανητικό ή αθέμιτο περιεχόμενο οιασδήποτε διαφήμισης τρίτου (φυσικού ή νομικού προσώπου) εμφανιστεί στην παρούσα Ιστοσελίδα με οιαδήποτε μορφή (ενδεικτικά και banner, pop-up window, pop-down window κλπ), καθώς δεν είναι σε θέση να ελέγξει την ακρίβεια του περιεχομένου των διαφημίσεων τρίτων. Σε περίπτωση που δημιουργηθεί οιοδήποτε πρόβλημα ή ανακύψει οιαδήποτε διένεξη σχετικά με οιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία τρίτου που διαφημίζεται στην παρούσα Ιστοσελίδα, ο επισκέπτης / χρήστης οφείλει να έλθει απευθείας σε επαφή με τον τρίτο αυτό προκειμένου να την διευθετήσει και συμφωνεί να μην εμπλέξει, καθ’ οιονδήποτε τρόπο και με οιοδήποτε μέσο, την Εταιρία στην ως άνω διένεξη του με τον τρίτο αυτό.

4.9. H Ιστοσελίδα https://eurofarmacy.gr/ έχει το δικαίωμα να διακόψει τη χρήση του κωδικού πρόσβασης σε όποιον χρήστη θεωρεί ότι παραβίασε τους Όρους Χρήσης. Η μη συμμόρφωση κάποιου χρήστη/επισκέπτη του παρόντος δικτυακού τόπου με το εφαρμοστέο δίκαιο ή/και τους Όρους αυτούς, παρέχει το δικαίωμα στην Ιστοσελίδα https://eurofarmacy.gr/ να λάβει τα απαραίτητα μέτρα και να προβεί σε κάθε αναγκαία ενέργεια για την αντιμετώπιση της εν λόγω συμπεριφοράς. Σε τέτοιες περιπτώσεις η Ιστοσελίδα https://eurofarmacy.gr/ δικαιούται, για παράδειγμα, να απαγορεύσει την πρόσβαση σε υπηρεσίες που παρέχει μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου ή να διαγράψει, επεξεργαστεί η μετακινήσει μηνύματα, σεβόμενη βέβαια την αρχή της αναλογικότητας. Οποιαδήποτε έξοδα ή αποζημίωση που τυχόν κληθεί η Ιστοσελίδα https://eurofarmacy.gr/ να καταβάλλει, λόγω παραβάσεως από χρήστη/επισκέπτη των υποχρεώσεών του που απορρέουν από του παρόντες Όρους, βαρύνει τον εν λόγω χρήστη/επισκέπτη, ο οποίος υποχρεούται να τα καταβάλλει στην Ιστοσελίδα https://eurofarmacy.gr/ άμεσα και χωρίς να απαιτείται να προσφύγει η Εταιρία στα δικαστήρια.

4.10. H Ιστοσελίδα https://eurofarmacy.gr/ δεν ευθύνεται για τυχόν προσωρινή ή μόνιμη αδυναμία παροχής υπηρεσιών της, ή για καθυστερήσεις στην αποδοχή και εκτέλεση των παραγγελιών και παράδοση των παραγγελθέντων προϊόντων, ή και για ελλείψεις στη διαθεσιμότητα προϊόντων, από λόγους μη δυνάμενους να αποδοθούν σε υπαιτιότητά της Εταιρίας, όπως ενδεικτικά λόγους ανωτέρας βίας, ακραία καιρικά φαινόμενα, φυσικές καταστροφές, καταστάσεις ανάγκης, απεργίες, πυρκαγιά, δυσλειτουργίες των συνεργαζόμενων εταιριών ταχυμεταφορών, τυχαία χειροτέρευση ή καταστροφή των προϊόντων πριν την παράδοση στον χρήστη και αφότου δοθούν για αποστολή, παράνομες παρεμβάσεις του αντισυμβαλλομένου ή τρίτου, δυσλειτουργία του παρόχου Επεξεργασίας Διαδικτυακών Πληρωμών (Τράπεζα) ή του φορέα παροχής υπηρεσιών φιλοξενίας (Host Provider) ή του φορέα παροχής υπηρεσιών Διαδικτύου (ISP) ή του φορέα παροχής υπηρεσιών πρόσβασης (Access Provider) ή του τερματικού εξοπλισμού του χρήστη, εσφαλμένη παροχή στοιχείων εκ μέρους του χρήστη και γενικά για κάθε περιστατικό που εμποδίζει την ομαλή εκπλήρωση των συμβατικών της υποχρεώσεων. Η ευθύνη της Εταιρίας περιορίζεται στις εκ της συμβάσεως με τον καταναλωτή ανειλημμένες υποχρεώσεις της και η Εταιρία υπόσχεται να καταβάλλει πάσα δυνατή προσπάθεια να ανταποκριθεί, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα σε αυτές.

4.11. H Ιστοσελίδα https://eurofarmacy.gr/ δεν ευθύνεται για παρενέργειες και ζημίες από τη χρήση παραγγελθέντων προϊόντων που οφείλονται σε λανθασμένη επιλογή προϊόντων από τον χρήστη, απρόσεκτη ή λανθασμένη χρήση των προϊόντων, ή σε υπαιτιότητα του κατασκευαστή, όπως πταίσμα κατά την κατασκευή, ελλιπείς πληροφορίες ή οδηγίες που συνοδεύουν τα προϊόντα, ποιότητα κατασκευής, ασφάλεια υλικών και πραγματικά ελαττώματα. Η ευθύνη μας στην περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος περιορίζεται στην υποχρέωση αντικατάστασης αυτού, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις επιστροφής προϊόντων. 
4.12. H Ιστοσελίδα https://eurofarmacy.gr/ δεν ευθύνεται για κακή κατάσταση των παραδιδόμενων προϊόντων εφόσον αυτή δεν οφείλεται σε πλημμελή φύλαξη των προϊόντων από την Ιστοσελίδα https://eurofarmacy.gr/και εφόσον ελήφθησαν όλα τα προληπτικά μέτρα που όφειλε να λάβει την Ιστοσελίδα https://eurofarmacy.gr/.

4.13. Οι παρεχόμενες από τους έμπειρους επιστημονικούς συνεργάτες του ηλεκτρονικού μας καταστήματος πληροφορίες και συμβουλές για θέματα που αφορούν την υγεία, την πρόληψη, την ομορφιά και την αισθητική προσφέρονται αποκλειστικά προς ενημέρωση και μόνο και δεν αντικαθιστούν σε καμία περίπτωση τις ιατρικές συμβουλές, γνωματεύσεις, διαγνώσεις και συνταγές από επαγγελματίες ιατρούς, ιατρικούς φορείς και διαγνωστικά κέντρα που οφείλει να λαμβάνει και να ακολουθεί ο χρήστης των υπηρεσιών μας για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων υγείας και καθημερινών θεμάτων που τον απασχολούν. Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια έτσι ώστε να παρέχουμε έγκυρες και αξιόπιστες συμβουλές-απαντήσεις σε ερωτήματα που μας θέτουν οι χρήστες, υπό την επιφύλαξη ωστόσο της ακρίβειας, πληρότητας και αλήθειας των παρεχόμενων από τον χρήστη πληροφοριών, τις οποίες δεν είμαστε σε θέση, ούτε υποχρεούμαστε να επιβεβαιώνουμε. Σε περίπτωση, δε, παροχής από τον χρήστη αναληθών, ανακριβών και/ή ελλιπών πληροφοριών, απαλλάσσεται η Εταιρεία μας από την ευθύνη για την εγκυρότητα των παρεχόμενων στον χρήστη συμβουλών και από την ευθύνη για ζημία του χρήστη από ακατάλληλη για τις ανάγκες του πληροφορία ή/και συμβουλή.

Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας

5.1. Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε αντιγραφή, τροποποίηση αναλογική/ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση, εκμίσθωση, αποθήκευση, εκτύπωση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του δικτυακού τόπου και του περιεχομένου του.

5.2. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα, εμπορικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την Ιστοσελίδα https://eurofarmacy.gr/ και το ηλεκτρονικό κατάστημα της Εταιρίας και που εμφανίζονται στον παρόντα δικτυακό τόπο, καθώς και εν γένει όλο το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας https://eurofarmacy.gr/είναι ιδιοκτησία της Εταιρείας ή τρίτων και προστατεύονται από τους ελληνικούς, ευρωπαϊκούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Ως εκ τούτου κανένα απολύτως εκ των προαναφερθέντων στοιχείων που απαρτίζουν το σύνολο του περιεχομένου της  Ιστοσελίδας δεν δύναται να αποτελέσει, καθ’ οιονδήποτε τρόπο και με οιοδήποτε μέσο και νομικό τύπο, εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο μεταβίβασης, πώλησης, εκχώρησης, παραχώρησης (με ή χωρίς αντάλλαγμα), αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης με οιοδήποτε τρόπο και μέσο (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, ηλεκτρονικό, μαγνητικό, ηλεκτρομαγνητικό, έντυπο κλπ.) ή να «φορτωθεί», να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο και με οιοδήποτε μέσο και νομικό τύπο προς οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

5.3. Προϊόντα, επωνυμίες, εμπορικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα τρίτων, που εμφανίζονται στον παρόντα δικτυακό τόπο, αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία αυτών, οι οποίοι φέρουν αποκλειστικά και την σχετική ευθύνη γι’ αυτά.

5.4. Οι πληροφορίες που τυχόν υποβάλλουν χρήστες/ επισκέπτες στην Ιστοσελίδα https://eurofarmacy.gr/ μέσω αυτής λογίζονται ως πληροφορίες μη εμπιστευτικού χαρακτήρα και δεν αποτελούν περιουσιακό στοιχείο του εν λόγω χρήστη/επισκέπτη. Ακόμα η Ιστοσελίδα https://eurofarmacy.gr/ μπορεί να συλλέγει περιορισμένες και αναγκαίες πληροφορίες για τις εν γένει εμπορικές της δραστηριότητες. Σε κάθε περίπτωση η εμφάνιση και έκθεσή των ανωτέρω στον παρόντα δικτυακό τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή παραχώρησης ρητής ή σιωπηρής άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

Διαφημιστικά και ενημερωτικά μηνύματα – Ερωτήσεις

6.1 Ο χρήστης/επισκέπτης του παρόντος δικτυακού τόπου έχει τη δυνατότητα, εάν το επιθυμεί, να ζητά να πληροφορείται για νέα προϊόντα που διαθέτει η Ιστοσελίδα https://eurofarmacy.gr/ μέσω αυτής ή/και στα φυσικά της καταστήματα, όπως και για τυχόν άλλες προσφορές, με την αποστολή διαφημιστικών – ενημερωτικών μηνυμάτων μέσω τηλεφώνου, email, ή με το ταχυδρομείο. Ο χρήστης/επισκέπτης που το επιθυμεί μπορεί να ζητήσει τη διακοπή λήψης τέτοιων μηνυμάτων. Ακόμα η Ιστοσελίδα https://eurofarmacy.gr/ παρέχει την δυνατότητα στους χρήστες/επισκέπτες του παρόντος δικτυακού τόπου λήψης newsletter στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση, εάν δηλώσουν ότι θέλουν την υπηρεσία αυτή.

6.2. Για οποιαδήποτε ερώτηση, απορία, ή διευκρίνιση σχετικά με αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας σύμβασης, ή για σχόλια και παράπονα σχετικά με την Ιστοσελίδα https://eurofarmacy.gr/, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο email: eurofarmacy.online@gmail.com

Εφαρμοστέο δίκαιο, Αποκλειστική Δικαιοδοσία και Λοιποί Όροι

7.1. Οι Όροι Χρήσης υπόκεινται στο ελληνικό δίκαιο και ερμηνεύονται σύμφωνα με αυτό.

7.2. Τυχόν ακυρότητα κάποιων εκ των παρόντων Όρων Χρήσης δεν επιφέρει ακυρότητα των υπολοίπων. Εάν κάποια διάταξη καταστεί αντίθετη προς το νόμο ή κριθεί άκυρη ή ακυρώσιμη από το αρμόδιο ελληνικό δικαστήριο, παύει να ισχύει, και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

7.3.Ο Όροι Χρήσης αποτελούν τη συνολική συμφωνία (σύμβαση) μεταξύ της Εταιρίας και του επισκέπτη / χρήστη της Ιστοσελίδας της.

7.4. Καμία τροποποίηση των Όρων Χρήσης δεν θα λαμβάνεται υπόψη και δεν θα αποτελεί τμήμα της σύμβασης μεταξύ της Εταιρίας και του επισκέπτη / χρήστη του δικτυακού της τόπου, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτούς. Οι τροποποιήσεις των Όρων Χρήσης δεν επιτρέπεται να αποδειχθούν με οποιονδήποτε άλλο μέσο, αποκλειομένου ακόμη και του όρκου.

7.5. Η εκ μέρους της Εταιρίας μη άσκηση, η μερική άσκηση ή η μη έγκαιρη άσκηση οποιουδήποτε δικαιώματος της που προκύπτει από τους Όρους Χρήσης ή τον νόμο, είτε μια φορά είτε κατ’ επανάληψη, καθώς και η χορήγηση χαριστικής προθεσμίας ή η εκ μέρους της ανοχή παράβασης οιουδήποτε Όρου Χρήσης ή του νόμου, δεν αποτελεί και δεν θα ερμηνεύεται, σε καμία περίπτωση, ως παραίτηση ή αποδυνάμωση οιουδήποτε δικαιώματος της ούτε θα θεωρείται ότι περιορίζει ή εμποδίζει, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, την άσκηση των δικαιωμάτων της. Η παραίτηση της Εταιρίας από οιοδήποτε εκ των δικαιωμάτων της, που προκύπτει από το παρόν ή τον νόμο, μπορεί να γίνει μόνο εγγράφως, αποκλειομένου κάθε άλλου αποδεικτικού μέσου και αυτού ακόμη του όρκου.

7.6. Η Εταιρία δεν ευθύνεται για παράβαση των Όρων  Χρήσης που οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας ή και εν γένει σε λόγους μη δυνάμενους να αποδοθούν σε υπαιτιότητα της.

7.7. Για την επίλυση κάθε διαφοράς που τυχόν ήθελε προκύψει περί την ισχύ, την ερμηνεία και την εφαρμογή των Όρων Χρήσης καθώς και εν γένει περί οιουδήποτε ζητήματος σχετικά με τους όρους αυτούς αποκλειστικά αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών (Ελλάδα) τα οποία θα εφαρμόσουν το Ελληνικό Δίκαιο. (TOS) Ιδιοκτήτης και φορέας εκμετάλλευσης αυτής της ιστοσελίδας του https://eurofarmacy.gr/ (εφεξής η «Ιστοσελίδα» ή και «Ιστοσελίδα https://eurofarmacy.gr/») είναι η εταιρία με την επωνυμία «ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΕΛΕΝΗΣ ΒΑΞΕΒΑΝΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ», τον διακριτικό τίτλο «ΓΛΥΦΑΔΑ ΦΑΡΜΑΣΙ», με ΑΦΜ 998366184/ ΔΟΥ Γλυφάδας (εφεξής η «Εταιρία») και έδρα στη Γλυφάδα Αττικής επί της οδού Βουλιαγμένης 179 (ΤΚ 16674). Η Εταιρία λειτουργεί ως φορέας εκμετάλλευσης του ηλεκτρονικού φαρμακείου/Ιστοσελίδας https://eurofarmacy.gr/ και δεν σχετίζεται με το ηλεκτρονικό κατάστημα σε θέματα τιμών.

Οι τιμές του ηλεκτρονικού καταστήματος είναι οι ίδιες με του φυσικού καταστήματος διαφοροποιούνται όμως οι εκπτώσεις.

Γενικότερα

8.1. Κάθε επισκέπτης της Ιστοσελίδας https://eurofarmacy.gr/ ο οποίος έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, έχει το δικαίωμα να γίνει μέλος/χρήστης αυτής, μέσω της επιλογής "καινούριος χρήστης". Ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών της Εταιρίας αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους παρόντες Όρους Χρήσης Ιστοσελίδας https://eurofarmacy.gr/ (εφεξής οι «Όροι Χρήσης»), που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των υπηρεσιών, των σελίδων, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών, των αρχείων, του λογισμικού και κάθε γενικά στοιχείου, πάσης φύσεως και μορφής, που περιλαμβάνεται στην Ιστοσελίδα.

8.2. Ο επισκέπτης / χρήστης οφείλει να διαβάζει προσεκτικά τους Όρους Χρήσης πριν από την κάθε επίσκεψη ή / και την κάθε χρήση των σελίδων ή / και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας https://eurofarmacy.gr/ Εάν είτε δεν συμφωνεί, ολικά ή μερικά, είτε δεν κατανοεί, ολικά ή μερικά, οιονδήποτε εκ των όρων αυτών τότε οφείλει να μην επισκέπτεται την Ιστοσελίδα και να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου της. Οι χρήστες/επισκέπτες που δεν εμπιστεύονται την Ιστοσελίδα καλούνται να μην την επισκέπτονται ούτε να κάνουν χρήση αυτής ή των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτής. Ακόμα, οι χρήστες/ επισκέπτες καλούνται να χρησιμοποιούν λογισμικό προστασίας από ηλεκτρονικούς ιούς, Trojan horses, time bombs, ή άλλα επιβλαβή προγράμματα και στοιχεία.

8.3. Η Ιστοσελίδα https://eurofarmacy.gr/ προσφέρει υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου συμφώνα με τους ισχύοντες νόμους. Μπορεί να συλλέγει και να χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα μόνο των επισκεπτών/χρηστών οι οποίοι α) έχουν εγγράφει ως μέλη και β) έχουν τοποθετήσει παραγγελία στο λογαριασμό τους, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα κατωτέρω στο Κεφάλαιο 7. 1.4. Ο χρήστης δύναται να ζητήσει τη διαγραφή του όποτε ο ίδιος το επιθυμεί, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υφίστανται οικονομικές εκκρεμότητες με την Ιστοσελίδα eurofarmacy.gr. Ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την πληρωμή των απαραιτήτων τελών για την πλοήγηση του στην Ιστοσελίδα https://eurofarmacy.gr/ 

8.4. Ο επισκέπτης / χρήστης παρακαλείται όπως ελέγχει τακτικά τόσο τους Όρους Χρήσης όσο και το εν γένει περιεχόμενο της Ιστοσελίδας για ενδεχόμενες αλλαγές ή τροποποιήσεις. Η Εταιρία επιφυλάσσεται ρητώς του δικαιώματος της, ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση, να αναθεωρήσει, τροποποιήσει ή καταργήσει τους Όρους Χρήσης μονομερώς, σύμφωνα με την ελεύθερη κρίση της, ενημερώνοντας βέβαια ταυτόχρονα το παρόν κείμενο για κάθε αλλαγή ή προσθήκη. Διατηρεί επίσης το δικαίωμα να θεσπίσει ειδικότερους όρους χρήσης, οι οποίοι θα θεωρούνται ως ένα σύνολο με τους παρόντες γενικούς Όρους Χρήσης, σε περίπτωση όμως σύγκρουσης μεταξύ τους θα υπερισχύουν οι ειδικοί όροι χρήσης. Η εξακολούθηση της, με οιονδήποτε τρόπο και μέσο, επίσκεψης / χρήσης της Ιστοσελίδας, ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές ή τροποποιήσεις τυχόν πραγματοποιηθούν, συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του επισκέπτη / χρήστη αποδοχή των Όρων Χρήσης, όπως ακριβώς ισχύουν κατά τον χρόνο της συγκεκριμένης επίσκεψης / χρήσης.

8.5. Ο παρών δικτυακός τόπος και οι υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω αυτού απευθύνονται αποκλειστικά σε ενήλικες. Απαγορεύεται σε ανήλικα άτομα να τον χρησιμοποιούν ή να τον επισκέπτονται, καθώς και να συνάπτουν συναλλαγές. Η Ιστοσελίδα https://eurofarmacy.gr/ δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για ενδεχόμενη επίσκεψη του δικτυακού τόπου αυτού και χρήση του από ανήλικα άτομα, δεδομένου ότι δεν μπορεί να ελέγχει την ταυτότητα των εισερχομένων χρηστών/επισκεπτών. Εγγραφή και στοιχεία επισκέπτη / χρήστη

8.6. Για την εγγραφή νέου μέλους ζητούνται τα εξής στοιχεία: Όνομα, επίθετο, όνομα ή επωνυμία της εταιρίας, διεύθυνση, τ.κ., πόλη, χώρα, τηλέφωνο, fax, email. Με την καταχώρηση αυτών η εγγραφή θεωρείται έγκυρη και ο πελάτης είναι πλέον μέλος της Ιστοσελίδας και μπορεί να εξυπηρετηθεί για τις αγορές του.

8.7. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των επισκεπτών/χρηστών παρέχονται κατωτέρω στο Κεφάλαιο 7. Περιγραφή υπηρεσίας Μετά την εγγραφή του ο κάθε επισκέπτης / χρήστης, τοποθετώντας τα απαραίτητα στοιχεία στο πινακάκι "είσοδος μέλους", έχει τις εξής δυνατότητες: Να δημιουργεί το καλάθι αγορών του. Μόλις επιλέξει το προϊόν που επιθυμεί να αγοράσει, το τοποθετεί στο καλάθι αγορών του, το οποίο μπορεί ανά πάσα στιγμή να ελέγξει και να το διαφοροποιήσει. Να δει παλιές παραγγελίες που έχει κάνει. Να ολοκληρώσει την παραγγελία του και να επιλέξει τον τρόπο πληρωμής. Να τροποποιήσει τα στοιχεία πελάτη με στόχο τη σωστή αποστολή της αγοράς του.

Υποχρεώσεις - Δικαιώματα επισκέπτη / χρήστη

9.1. Με την εγγραφή του ο επισκέπτης / χρήστης έχει συμφωνήσει για τα εξής: Να τηρεί τους ισχύοντες κανόνες και όρους χρήσης της Ιστοσελίδας. Να δίνει αληθή και ακριβή στοιχεία σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν. Να δίνει αληθή στοιχεία επικοινωνίας και παράδοσης της παραγγελίας του. Να τροποποιεί τα στοιχεία του όταν αυτό είναι απαραίτητο. Σε περίπτωση ανακρίβειας η Ιστοσελίδα δύναται να διαγράψει το χρήστη από το πελατολόγιο της. Να κρατά μυστικό από τρίτους το όνομα χρήστη και τον κωδικό του για την είσοδο στην υπηρεσία μας. Να επιβεβαιώνει την έξοδο του μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας του.

9.2. Η χρήση της Ιστοσελίδας πρέπει να γίνεται με τρόπο που να μην παρεμποδίζει την χρήση της από τρίτους, ο δε επισκέπτης/χρήστης υποχρεούται να την χρησιμοποιεί σύμφωνα με τον νόμο, τα χρηστά ήθη και τους Όρους Χρήσης και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σ’ αυτόν (δικτυακό τόπο), ή να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή υπηρεσιών από την Ιστοσελίδα ή μέσω αυτής. Ο χρήστης/ επισκέπτης οφείλει να συμμορφώνεται με τους κανόνες και τις διατάξεις του ελληνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες. Ο επισκέπτης/ χρήστης δικαιούται να χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα μόνο για να δει και να επιλέξει προϊόντα και όχι για διενέργεια πράξεων που διώκονται ποινικά.

9.3. Ο επισκέπτης / χρήστης υπόσχεται και εγγυάται ότι οτιδήποτε (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, κείμενο, εικόνες, γραφικά, φωτογραφίες, λογισμικό, αρχεία κλπ.) εισάγει στην Ιστοσελίδα https://eurofarmacy.gr/ καθώς και η χρήση που θα κάνει των υπηρεσιών, των σελίδων και οιουδήποτε άλλου στοιχείου της Ιστοσελίδας θα είναι, αμφότερα (εισαχθέντα στοιχεία και χρήση σελίδων, υπηρεσιών και οιουδήποτε άλλου στοιχείου της Ιστοσελίδας), απολύτως σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα εθνική, κοινοτική και διεθνή νομοθεσία, και τους Όρους Χρήσης, καθώς και ότι τα προαναφερθέντα στοιχεία που τυχόν εισάγει και η χρήση δεν θα προσβάλλει τα χρηστά ήθη, δεν θα αντίκειται στην καλή πίστη και δεν θα προκαλεί την οιαδήποτε ζημία ή / και ηθική βλάβη στην Εταιρία ή σε τρίτους.

9.4. Οι χρήστες/επισκέπτες αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν την Ιστοσελίδα https://eurofarmacy.gr/ για αποστολή με email ή μετάδοση με άλλους τρόπους ή δημοσιοποίηση περιεχομένου το οποίο είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, βλάσφημο, λιβελογραφικό, που παραβιάζει το απόρρητο τρίτων, που δείχνει εμπάθεια ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, που δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανηλίκους με οποιονδήποτε τρόπο, που δεν δικαιούται να μεταδοθεί σύμφωνα με την νομοθεσία ή με συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), ή που παραβιάζει δικαιώματα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας, ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, που περιέχει ιούς λογισμικού ή οιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, ή την καταστροφή εξοπλισμού λειτουργίας, λογισμικού ή υλικού ηλεκτρονικών υπολογιστών.

9.5. Ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων ή / και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας αναλαμβάνει στο ακέραιο την ευθύνη και υποχρεούται να αποζημιώσει πλήρως τόσο την Εταιρία όσο και οιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για οποιαδήποτε ζημία ή / και ηθική βλάβη τυχόν υποστεί (η Εταιρία ή / και ο τρίτος) από την οιαδήποτε, εν γένει, κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών ή σελίδων ή οιουδήποτε άλλου στοιχείου του περιεχομένου του διαδικτυακού της τόπου είτε αυτή (η κακή ή αθέμιτη χρήση) οφείλεται σε δόλο είτε σε αμέλεια (ακόμη και ελαφρά) του επισκέπτη / χρήστη.

9.6. Η Ιστοσελίδα, προκειμένου να διευκολύνει και εξυπηρετεί τους χρήστες/επισκέπτες της, μπορεί να παρέχει μεταξύ άλλων σύνδεση, μέσω «συνδέσμων» hyperlinks ή διαφημιστικών banners, με ιστοσελίδες και δικτυακούς τόπους τρίτων για το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, την πολιτική ασφάλειας, την πληρότητα και ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, ή τους όρους χρήσης των, η Εταιρία δεν μπορεί να εγγυηθεί, ούτε φέρει ευθύνη. Η σύνδεση με αυτούς τους δικτυακούς τόπους και ιστοσελίδες γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του κάθε χρήστη/επισκέπτη. Οι ως άνω τρίτοι, πάροχοι των εν λόγω δικτυακών τόπων και ιστοσελίδων, έχουν και την πλήρη (αστική και ποινική) ευθύνη για την ασφάλεια, το σύννομο και την εγκυρότητα του περιεχομένου των δικτυακών τόπων και ιστοσελίδων τους, αποκλειόμενης κάθε ευθύνης της Εταιρίας, όπως ενδεικτικά ευθύνης περί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας η οποιουδήποτε δικαιώματος τρίτου. Κατά συνέπεια, οι χρήστες/επισκέπτες υποχρεούνται να απευθύνονται απευθείας στους ανωτέρω τρίτους παρόχους, για οτιδήποτε προκύψει από την επίσκεψη ή χρήση των δικτυακών τόπων και ιστοσελίδων τους.

9.7. Άτομα με ιδιαιτερότητες σε θέματα υγείας και ασθενειών υποχρεούνται να έχουν συμβουλευτεί γιατρό πριν τη λήψη οποιουδήποτε σκευάσματος φιλοξενείται στην Ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού μας φαρμακείου. Η Ιστοσελίδα χρησιμοποιεί δεδομένα που αφορούν τις οδηγίες χρήσεως και τα συστατικά των σκευασμάτων, αντλώντας τις πληροφορίες αυτές από την εκάστοτε επίσημη εταιρία παρασκευής/παραγωγής/εμπορίας του προϊόντος, χωρίς η Εταιρία να παρεμβαίνει σε αυτές, αλλοιώνοντας ή/και τροποποιώντας τες με οποιοδήποτε τρόπο. Κάθε χρήστης/ επισκέπτης χρησιμοποιεί τον παρόντα δικτυακό τόπο με δική του αποκλειστικά ευθύνη, το δε περιεχόμενό του παρόντος δικτυακού τόπου σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι παρέχει συμβουλή ή προτροπή άμεση ή έμμεση προς τους χρήστες/επισκέπτες να προβούν σε οποιαδήποτε πράξη.

9.8. Η Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση αλόγιστης χρήσης/χορήγησης οποιουδήποτε σκευάσματος το όποιο θα προκαλέσει στο χρηστή δημιουργία ή/και επιδείνωση προβλήματος υγείας. Υποχρεώσεις - Δικαιώματα https://eurofarmacy.gr/ . Η Ιστοσελίδα https://eurofarmacy.gr/θα πρέπει να ενημερώνει τον πελάτη για: Το είδος και τα βασικά χαρακτηριστικά του προϊόντος Την τιμή Τη διαθεσιμότητα Τον ΦΠΑ Τα έξοδα αποστολής Τον τρόπο παράδοσης Το δικαίωμα υπαναχώρησης

9.10. H Ιστοσελίδα https://eurofarmacy.gr/ προσπαθεί να συντηρεί και να εξασφαλίζει την διαθεσιμότητα του δικτυακού τόπου και του περιεχομένου της. Ανεξάρτητα από τις προσπάθειες αυτές, η διαθεσιμότητα αυτή εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως ο τεχνικός εξοπλισμός των χρηστών, ο αριθμός των χρηστών που προσπαθούν να συνδεθούν ταυτόχρονα με τον παρόντα δικτυακό τόπο ή με το διαδίκτυο κλπ. H Ιστοσελίδα https://eurofarmacy.gr/ δικαιούται ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση να μεταβάλλει τη φύση και το περιεχόμενο του παρόντος δικτυακού τόπου, καθώς και να αναστέλλει ή να διακόπτει πρόσκαιρα ή και μόνιμα την λειτουργία του.

9.11 Η Εταιρία δεν ευθύνεται, είτε ρητά είτε σιωπηρά, και υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, για οποιαδήποτε μορφής ζημία ή / και ηθική βλάβη τυχόν υποστεί ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, πληροφοριών, επιλογών και εν γένει περιεχομένων της παρούσας Ιστοσελίδας, στις οποίες (επίσκεψη / χρήση), ρητά συμφωνείται, ότι (ο επισκέπτης / χρήστης) προβαίνει με δική του αποκλειστικά πρωτοβουλία και ευθύνη, καθώς και με τη πλήρη γνώση των Όρων Χρήσης, τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα στο σύνολο τους.

9.12. H Ιστοσελίδα https://eurofarmacy.gr/δεν φέρει ευθύνη για ζημίες λόγω ανταλλαγής πληροφοριών κατά τη χρήση των υπηρεσιών της που προέρχονται από απώλεια, καθυστέρηση, μη λήψη ή αλλοίωση δεδομένων.

9.13. H Ιστοσελίδα https://eurofarmacy.gr/ παρέχει το περιεχόμενο (π.χ. πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις κλπ.), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της «όπως ακριβώς έχουν», χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιονδήποτε τρόπο και μέσο. Η Ιστοσελίδα https://eurofarmacy.gr/ καταβάλλει κάθε προσπάθεια προκειμένου να διασφαλίσει την ακρίβεια και την πληρότητα των περιεχομένων της αλλά σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται ότι το περιεχόμενο της και η ποιότητα των παρεχόμενων μέσω αυτής υπηρεσιών θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες, απαιτήσεις και προσδοκίες των χρηστών/επισκεπτών του. Η Ιστοσελίδα https://eurofarmacy.gr/δεν είναι σε θέση να παράσχει τις ανωτέρω εγγυήσεις λόγω του ότι το περιεχόμενο του δικτυακού της τόπου αποτελείται από ένα ιδιαιτέρως μεγάλο όγκο πληροφοριών και εν γένει στοιχείων, στην πρωτογενή παραγωγή και συλλογή του οποίου μετέχουν και τρίτα φυσικά και νομικά πρόσωπα. Συνεπώς ο επισκέπτης / χρήστης, χρησιμοποιώντας το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας κατόπιν δικής του πρωτοβουλίας, αναλαμβάνει στο ακέραιο και τη σχετική ευθύνη διασταύρωσης και επιβεβαίωσης της ακρίβειας και της εγκυρότητας των παρεχόμενων πληροφοριών και εν γένει στοιχείων.

9.14. Οποιεσδήποτε άμεσες, επιγενόμενες, παρεπόμενες, έμμεσες ή αποθετικές ζημίες προκύψουν από την πρόσβαση στον παρόντα δικτυακό τόπο ή τη χρήση αυτού δεν δημιουργούν ευθύνη για την Ιστοσελίδα https://eurofarmacy.gr/τα στελέχη, υπαλλήλους ή συνεργάτες της.

9.15. Επίσης, η Εταιρία δεν εξασφαλίζει ούτε εγγυάται, άμεσα ή έμμεσα και καθ’ οιονδήποτε τρόπο, ότι η Ιστοσελίδα ή οποιαδήποτε άλλη συγγενική ιστοσελίδα ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων τα, πάσης φύσεως και μορφής, προϊόντα, υπηρεσίες και εν γένει στοιχεία (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά λογισμικό, αρχεία κλπ.) του δικτυακού της τόπου τίθενται στη διάθεσή του επισκέπτη / χρήστη, του παρέχονται χωρίς «ιούς» ή οιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό αρχείο ή, εν γένει, στοιχείο με επιζήμιες ή καταστροφικές δυνατότητες για το λειτουργικό σύστημα ή το, πάσης φύσεως και μορφής, λογισμικό του υπολογιστή του τελευταίου (του επισκέπτη / χρήστη), συμπεριλαμβανομένων και όλων των αρχείων καθώς και κάθε μορφής πληροφορίας ή οιουδήποτε άλλου στοιχείου πάσης φύσεως και μορφής που έχει αποθηκευτεί στον υπολογιστή αυτόν. Ο επισκέπτης / χρήστης φέρει την αποκλειστική ευθύνη να απομονώσει το, πάσης φύσεως και μορφής, λογισμικό, αρχείο ή, εν γένει, στοιχείο που τυχόν «φορτώσει» ή, με οιονδήποτε άλλο τρόπο ή μέσο, λάβει από την Ιστοσελίδα, να εφαρμόσει επ’ αυτού «αντιμολυντικό» λογισμικό (antivirus) και εν γένει να διασφαλίσει, με δική του πρωτοβουλία, μέριμνα, μέσα και δαπάνη, ότι αν το χρησιμοποιήσει δεν θα μολυνθεί, καταστραφεί ή επηρεαστεί το λειτουργικό του σύστημα και το κάθε μορφής λογισμικό, αρχείο ή άλλο στοιχείο που χρησιμοποιεί, καθώς και ότι δεν θα απολεσθεί, διαγραφεί, μεταβληθεί ή αλλοιωθεί, ολικά ή μερικά, οιοδήποτε αρχείο, πληροφορία ή άλλο εν γένει στοιχείο του.

9.16. Η Εταιρία δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για οιαδήποτε ζημία ή / και ηθική βλάβη τυχόν υποστεί ο επισκέπτης / χρήστης από το ανακριβές, παραπλανητικό ή αθέμιτο περιεχόμενο οιασδήποτε διαφήμισης τρίτου (φυσικού ή νομικού προσώπου) εμφανιστεί στην παρούσα Ιστοσελίδα με οιαδήποτε μορφή (ενδεικτικά και banner, pop-up window, pop-down window κλπ), καθώς δεν είναι σε θέση να ελέγξει την ακρίβεια του περιεχομένου των διαφημίσεων τρίτων. Σε περίπτωση που δημιουργηθεί οιοδήποτε πρόβλημα ή ανακύψει οιαδήποτε διένεξη σχετικά με οιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία τρίτου που διαφημίζεται στην παρούσα Ιστοσελίδα, ο επισκέπτης / χρήστης οφείλει να έλθει απευθείας σε επαφή με τον τρίτο αυτό προκειμένου να την διευθετήσει και συμφωνεί να μην εμπλέξει, καθ’ οιονδήποτε τρόπο και με οιοδήποτε μέσο, την Εταιρία στην ως άνω διένεξη του με τον τρίτο αυτό.

9.17. H Ιστοσελίδα https://eurofarmacy.gr/ έχει το δικαίωμα να διακόψει τη χρήση του κωδικού πρόσβασης σε όποιον χρήστη θεωρεί ότι παραβίασε τους Όρους Χρήσης. Η μη συμμόρφωση κάποιου χρήστη/επισκέπτη του παρόντος δικτυακού τόπου με το εφαρμοστέο δίκαιο ή/και τους Όρους αυτούς, παρέχει το δικαίωμα στην Ιστοσελίδα https://eurofarmacy.gr/  να λάβει τα απαραίτητα μέτρα και να προβεί σε κάθε αναγκαία ενέργεια για την αντιμετώπιση της εν λόγω συμπεριφοράς. Σε τέτοιες περιπτώσεις η Ιστοσελίδα https://eurofarmacy.gr/ δικαιούται, για παράδειγμα, να απαγορεύσει την πρόσβαση σε υπηρεσίες που παρέχει μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου ή να διαγράψει, επεξεργαστεί η μετακινήσει μηνύματα, σεβόμενη βέβαια την αρχή της αναλογικότητας. Οποιαδήποτε έξοδα ή αποζημίωση που τυχόν κληθεί η Ιστοσελίδα https://eurofarmacy.gr/ να καταβάλλει, λόγω παραβάσεως από χρήστη/επισκέπτη των υποχρεώσεών του που απορρέουν από του παρόντες Όρους, βαρύνει τον εν λόγω χρήστη/επισκέπτη, ο οποίος υποχρεούται να τα καταβάλλει στην Ιστοσελίδα https://eurofarmacy.gr/άμεσα και χωρίς να απαιτείται να προσφύγει η Εταιρία στα δικαστήρια.

9.18. H Ιστοσελίδα https://eurofarmacy.gr/ δεν ευθύνεται για τυχόν προσωρινή ή μόνιμη αδυναμία παροχής υπηρεσιών της, ή για καθυστερήσεις στην αποδοχή και εκτέλεση των παραγγελιών και παράδοση των παραγγελθέντων προϊόντων, ή και για ελλείψεις στη διαθεσιμότητα προϊόντων, από λόγους μη δυνάμενους να αποδοθούν σε υπαιτιότητά της Εταιρίας, όπως ενδεικτικά λόγους ανωτέρας βίας, ακραία καιρικά φαινόμενα, φυσικές καταστροφές, καταστάσεις ανάγκης, απεργίες, πυρκαγιά, δυσλειτουργίες των συνεργαζόμενων εταιριών ταχυμεταφορών, τυχαία χειροτέρευση ή καταστροφή των προϊόντων πριν την παράδοση στον χρήστη και αφότου δοθούν για αποστολή, παράνομες παρεμβάσεις του αντισυμβαλλομένου ή τρίτου, δυσλειτουργία του παρόχου Επεξεργασίας Διαδικτυακών Πληρωμών (Τράπεζα) ή του φορέα παροχής υπηρεσιών φιλοξενίας (Host Provider) ή του φορέα παροχής υπηρεσιών Διαδικτύου (ISP) ή του φορέα παροχής υπηρεσιών πρόσβασης (Access Provider) ή του τερματικού εξοπλισμού του χρήστη, εσφαλμένη παροχή στοιχείων εκ μέρους του χρήστη και γενικά για κάθε περιστατικό που εμποδίζει την ομαλή εκπλήρωση των συμβατικών της υποχρεώσεων. Η ευθύνη της Εταιρίας περιορίζεται στις εκ της συμβάσεως με τον καταναλωτή ανειλημμένες υποχρεώσεις της και η Εταιρία υπόσχεται να καταβάλλει πάσα δυνατή προσπάθεια να ανταποκριθεί, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα σε αυτές.

9.19. H Ιστοσελίδα https://eurofarmacy.gr/ δεν ευθύνεται για παρενέργειες και ζημίες από τη χρήση παραγγελθέντων προϊόντων που οφείλονται σε λανθασμένη επιλογή προϊόντων από τον χρήστη, απρόσεκτη ή λανθασμένη χρήση των προϊόντων, ή σε υπαιτιότητα του κατασκευαστή, όπως πταίσμα κατά την κατασκευή, ελλιπείς πληροφορίες ή οδηγίες που συνοδεύουν τα προϊόντα, ποιότητα κατασκευής, ασφάλεια υλικών και πραγματικά ελαττώματα. Η ευθύνη μας στην περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος περιορίζεται στην υποχρέωση αντικατάστασης αυτού, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις επιστροφής προϊόντων.

9.20. H Ιστοσελίδα https://eurofarmacy.gr/δεν ευθύνεται για κακή κατάσταση των παραδιδόμενων προϊόντων εφόσον αυτή δεν οφείλεται σε πλημμελή φύλαξη των προϊόντων από την Ιστοσελίδα https://eurofarmacy.gr/και εφόσον ελήφθησαν όλα τα προληπτικά μέτρα που όφειλε να λάβει την Ιστοσελίδα https://eurofarmacy.gr/ 

9.21. Οι παρεχόμενες από τους έμπειρους επιστημονικούς συνεργάτες του ηλεκτρονικού μας καταστήματος πληροφορίες και συμβουλές για θέματα που αφορούν την υγεία, την πρόληψη, την ομορφιά και την αισθητική προσφέρονται αποκλειστικά προς ενημέρωση και μόνο και δεν αντικαθιστούν σε καμία περίπτωση τις ιατρικές συμβουλές, γνωματεύσεις, διαγνώσεις και συνταγές από επαγγελματίες ιατρούς, ιατρικούς φορείς και διαγνωστικά κέντρα που οφείλει να λαμβάνει και να ακολουθεί ο χρήστης των υπηρεσιών μας για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων υγείας και καθημερινών θεμάτων που τον απασχολούν. Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια έτσι ώστε να παρέχουμε έγκυρες και αξιόπιστες συμβουλές-απαντήσεις σε ερωτήματα που μας θέτουν οι χρήστες, υπό την επιφύλαξη ωστόσο της ακρίβειας, πληρότητας και αλήθειας των παρεχόμενων από τον χρήστη πληροφοριών, τις οποίες δεν είμαστε σε θέση, ούτε υποχρεούμαστε να επιβεβαιώνουμε. Σε περίπτωση, δε, παροχής από τον χρήστη αναληθών, ανακριβών και/ή ελλιπών πληροφοριών, απαλλάσσεται η Εταιρία μας από την ευθύνη για την εγκυρότητα των παρεχόμενων στον χρήστη συμβουλών και από την ευθύνη για ζημία του χρήστη από ακατάλληλη για τις ανάγκες του πληροφορία ή/και συμβουλή. Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας

9.22. Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε αντιγραφή, τροποποίηση αναλογική/ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση, εκμίσθωση, αποθήκευση, εκτύπωση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του δικτυακού τόπου και του περιεχομένου του.

9.23. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα, εμπορικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την Ιστοσελίδα https://eurofarmacy.gr/ και το ηλεκτρονικό κατάστημα της Εταιρίας και που εμφανίζονται στον παρόντα δικτυακό τόπο, καθώς και εν γένει όλο το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας https://eurofarmacy.gr/ είναι ιδιοκτησία της Εταιρίας ή τρίτων και προστατεύονται από τους ελληνικούς, ευρωπαϊκούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Ως εκ τούτου κανένα απολύτως εκ των προαναφερθέντων στοιχείων που απαρτίζουν το σύνολο του περιεχομένου της Ιστοσελίδας δεν δύναται να αποτελέσει, καθ’ οιονδήποτε τρόπο και με οιοδήποτε μέσο και νομικό τύπο, εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο μεταβίβασης, πώλησης, εκχώρησης, παραχώρησης (με ή χωρίς αντάλλαγμα), αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης με οποιονδήποτε τρόπο και μέσο (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, ηλεκτρονικό, μαγνητικό, ηλεκτρομαγνητικό, έντυπο κλπ.) ή να «φορτωθεί», να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο και με οιοδήποτε μέσο και νομικό τύπο προς οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

9.24. Προϊόντα, επωνυμίες, εμπορικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα τρίτων, που εμφανίζονται στον παρόντα δικτυακό τόπο, αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία αυτών, οι οποίοι φέρουν αποκλειστικά και την σχετική ευθύνη γι’ αυτά.Οι πληροφορίες που τυχόν υποβάλλουν χρήστες/ επισκέπτες στην Ιστοσελίδα https://eurofarmacy.gr/ μέσω αυτής λογίζονται ως πληροφορίες μη εμπιστευτικού χαρακτήρα και δεν αποτελούν περιουσιακό στοιχείο του εν λόγω χρήστη/επισκέπτη. Ακόμα η Ιστοσελίδαhttps://eurofarmacy.gr/ μπορεί να συλλέγει περιορισμένες και αναγκαίες πληροφορίες για τις εν γένει εμπορικές της δραστηριότητες. Σε κάθε περίπτωση η εμφάνιση και έκθεσή των ανωτέρω στον παρόντα δικτυακό τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή παραχώρησης ρητής ή σιωπηρής άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους. Διαφημιστικά και ενημερωτικά μηνύματα – Ερωτήσεις

9.25. Ο χρήστης/επισκέπτης του παρόντος δικτυακού τόπου έχει τη δυνατότητα, εάν το επιθυμεί, να ζητά να πληροφορείται για νέα προϊόντα που διαθέτει η Ιστοσελίδα https://eurofarmacy.gr/ μέσω αυτής ή/και στα φυσικά της καταστήματα, όπως και για τυχόν άλλες προσφορές, με την αποστολή διαφημιστικών – ενημερωτικών μηνυμάτων μέσω τηλεφώνου, email, ή με το ταχυδρομείο. Ο χρήστης/επισκέπτης που το επιθυμεί μπορεί να ζητήσει τη διακοπή λήψης τέτοιων μηνυμάτων. Ακόμα η Ιστοσελίδα https://eurofarmacy.gr/ παρέχει την δυνατότητα στους χρήστες/επισκέπτες του παρόντος δικτυακού τόπου λήψης newsletter στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση, εάν δηλώσουν ότι θέλουν την υπηρεσία αυτή.

9.26. Για οποιαδήποτε ερώτηση, απορία, ή διευκρίνιση σχετικά με αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας σύμβασης, ή για σχόλια και παράπονα σχετικά με την Ιστοσελίδα https://eurofarmacy.gr/  παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο email: eurofarmacy.online@gmail.com

Εφαρμοστέο δίκαιο, Αποκλειστική Δικαιοδοσία και Λοιποί Όροι

10.1. Οι Όροι Χρήσης υπόκεινται στο ελληνικό δίκαιο και ερμηνεύονται σύμφωνα με αυτό.

10.2. Τυχόν ακυρότητα κάποιων εκ των παρόντων Όρων Χρήσης δεν επιφέρει ακυρότητα των υπολοίπων. Εάν κάποια διάταξη καταστεί αντίθετη προς το νόμο ή κριθεί άκυρη ή ακυρώσιμη από το αρμόδιο ελληνικό δικαστήριο, παύει να ισχύει, και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

10.3. Ο Όροι Χρήσης αποτελούν τη συνολική συμφωνία (σύμβαση) μεταξύ της Εταιρίας και του επισκέπτη / χρήστη της Ιστοσελίδας της.

10.4.Καμία τροποποίηση των Όρων Χρήσης δεν θα λαμβάνεται υπόψη και δεν θα αποτελεί τμήμα της ρηθείσας σύμβασης μεταξύ της Εταιρίας και του επισκέπτη / χρήστη του δικτυακού της τόπου, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτούς. Οι τροποποιήσεις των Όρων Χρήσης δεν επιτρέπεται να αποδειχθούν με οιοδήποτε άλλο μέσο, αποκλειομένου ακόμη και του όρκου.

10.5. Η εκ μέρους της Εταιρίας μη άσκηση, η μερική άσκηση ή η μη έγκαιρη άσκηση οποιουδήποτε δικαιώματος της που προκύπτει από τους Όρους Χρήσης ή τον νόμο, είτε μια φορά είτε κατ’ επανάληψη, καθώς και η χορήγηση χαριστικής προθεσμίας ή η εκ μέρους της ανοχή παράβασης οιουδήποτε Όρου Χρήσης ή του νόμου, δεν αποτελεί και δεν θα ερμηνεύεται, σε καμία περίπτωση, ως παραίτηση ή αποδυνάμωση οιουδήποτε δικαιώματος της ούτε θα θεωρείται ότι περιορίζει ή εμποδίζει, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, την άσκηση των δικαιωμάτων της. Η παραίτηση της Εταιρίας από οιοδήποτε εκ των δικαιωμάτων της, που προκύπτει από το παρόν ή τον νόμο, μπορεί να γίνει μόνο εγγράφως, αποκλειομένου κάθε άλλου αποδεικτικού μέσου και αυτού ακόμη του όρκου.

10.6. Η Εταιρία δεν ευθύνεται για παράβαση των Όρων Χρήσης που οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας ή και εν γένει σε λόγους μη δυνάμενους να αποδοθούν σε υπαιτιότητα της.

10.7. Για την επίλυση κάθε διαφοράς που τυχόν ήθελε προκύψει περί την ισχύ, την ερμηνεία και την εφαρμογή των Όρων Χρήσης καθώς και εν γένει περί οποιουδήποτε ζητήματος σχετικά με τους όρους αυτούς αποκλειστικά αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών (Ελλάδα) τα οποία θα εφαρμόσουν το Ελληνικό Δίκαιο. 


Συνέχεια Αγορών